Förslaget

Vi vill ge området en ny bebyggelse som tar upp traditionella element genom material och form samt skapa förutsättningar för ett ekologiskt boende.

Husen får en tydlig karaktär genom den klassiska volymen och uttrycksfulla element i detaljerna. Genom detta grepp tillför vi en traditionell volym i tegel som tar sitt uttryck från en skånsk bebyggelse samt skapar dynamik och variation i sin kontext.

I vårt förslag har vi både radhus och parhus med varierad storlek. De får en enhetlig utformning tack vare fasadmaterialet, fönstertyper och detaljer i tegelfasaden. Husens placeras varsamt så att det skapas gårdsrum.

Byggnaderna

Områdets karaktär är varierad med mestadels ny bebyggelse runt. Terrängen är platt med åkrar och ängar nära. Bebyggelsen präglas av raka gator och småhus i olika former. Området behöver karaktärsfulla hus som ger ytterligare en dimension på boendet. En förstärkning av det traditionella skulle kunna skapa en trivsam stadsdel där trädgårdarna ges en särskild betydelse.

Körbanan, G/C-banor och trädgårdar är placerade i olika zoner från bostaden. Bilarna begränsas till den yttre zonen medan gångvägarna i mellanzonen och närmast husen finns grönytorna och entréer. Gångvägar och parkeringar får ett genomsläppligt material.

Till platsen planteras träd som ramar in kvarteret och som med tiden även ger förutsättningar till ett rikt fågelliv och vindskydd. Möjligheten till odling får man mellan husen. Placeringen av odlingsbäddarna skapar även förutsättningar till en social samvaro mellan de boende.

Genom att medvetet välja ut olika växtsorter gynnas mångfalden lokalt. Olika insekter och fåglar lockas till platsen. Som komplement föreslås nyplantering av nyttoträd med säsongsvariation i blomning och frukt, såsom äpplen, päron, plommon, körsbär.

Byggnaderna

Områdets karaktär är varierad med mestadels ny bebyggelse runt. Terrängen är platt med åkrar och ängar nära. Bebyggelsen präglas av raka gator och småhus i olika former. Området behöver karaktärsfulla hus som ger ytterligare en dimension på boendet. En förstärkning av det traditionella skulle kunna skapa en trivsam stadsdel där trädgårdarna ges en särskild betydelse.

Körbanan, G/C-banor och trädgårdar är placerade i olika zoner från bostaden. Bilarna begränsas till den yttre zonen medan gångvägarna i mellanzonen och närmast husen finns grönytorna och entréer. Gångvägar och parkeringar får ett genomsläppligt material.

Till platsen planteras träd som ramar in kvarteret och som med tiden även ger förutsättningar till ett rikt fågelliv och vindskydd. Möjligheten till odling får man mellan husen. Placeringen av odlingsbäddarna skapar även förutsättningar till en social samvaro mellan de boende.

Genom att medvetet välja ut olika växtsorter gynnas mångfalden lokalt. Olika insekter och fåglar lockas till platsen. Som komplement föreslås nyplantering av nyttoträd med säsongsvariation i blomning och frukt, såsom äpplen, päron, plommon, körsbär.

Arkitektens ord

Kvarteret ges en grön inramning på flera sätt. Träd skapar skydd och ramar in gatan med sina trädkronor vilket även ger en vacker inramning av gatan och en skyddande karaktär i det annars öppna och blåsiga landskapet. Bärbuskar och blomstrande rabatter återfinns på flera ställen, runt uteplatserna, i den lilla parken och i trädgårdarna. Den gröna inramningen i kombination till de traditionella materialen ger en förnimmelse av gamla tider men i modern tappning.

Intressant?

Har vi väckt ditt intresse för ett projekt av det här slaget. Ta gärna kontakt med oss för vidare diskussioner.