Förslaget

I detta område vill vi tillföra moderna funkisvillor i hållbara naturmaterial. Ett naturnära och modernt tillskott i området.

Siktlinjer och upplevelsen av skogen är viktig. Husen får därför högresta fönster och utkragande balkonger och stora terrasser. Alla timmar på dygnet skall upplevas från huset. Funktionen i planlösningen samspelar med omgivningarna på ett tydligt sätt. Detta återspeglas i fasaderna och i fönsterplaceringarna.

I norr byggs tvåplanshus där den övre våningen är indragen i framkant och i bakkant. I söder har huset ett liknande utseende men med en suterrängvåning som följer terrängen. Samtliga våningar har generösa terrasser med vindskyddade vinklar. Husens uttryck blir moderna med höga fönster åt utsikten och mer sluten fasad mot grannhusen.

Byggnaderna

Området är kuperat med en stor variation i terrängen. Naturen finns här med blandad vegetation, ett litet skogsområde mitt i staden. Den befintliga bebyggelsen är av blandad karaktär från tidigt 1900-tal fram till 1980-tal. Den dominerande tidsepoken är mellan 1950 – 1960-talet. Det finns många hus byggda i tegel men även fasader i trä förekommer.

Fasaderna är inspirerade av den omgivande bebyggelsens tegelfasader, men med en dovt brun/grå kulör som passar väl till den moderna formen och smälter fint in i terrängen.

Marken närmast husen beläggs med natursten på terrasser och gångar. På trädgårdssidan som vetter mot skogen lämnas naturmarken orörd med undantag för gallring av tät vegetation. På infarten läggs grus för att ge en mjuk övergång mellan natur och bostad.

Arkitektens ord

Ett boende i en samverkan mellan träd, terrasser och terräng där de boende får naturupplevelsen från köksfönstret. Resultatet är funktionella hus i hållbara material med nyanser som påminner om berghällar och trädstammar. Balkongerna som sträcker ut sig generöst bland träd bildar spännande rum mellan stammar och terrasserna fångar solens strålar på olika nivåer.

Intressant?

Har vi väckt ditt intresse för ett projekt av det här slaget. Ta gärna kontakt med oss för vidare diskussioner.