Galtabäck, Varberg

Vid det lilla fiskesamhället Galtabäck, 8 km söder om Varberg, planerar vi att bygga
ca 10 bostadsrätter längs Lerjans väg, med utsikt över strandängar och havet. 

En modern stil

Bostadsrätterna kommer att byggas likt radhus med egen ingång och uteplats i en modern stil med influenser från de traditionella hallandslängorna.

Varje lägenhet har en bottenvåning i markplan och en övervåning med takkupor.

Området

Lerjans väg är en charmig bygata med stenmurar, äldre Hallandslängor och villor som har utsikt mot strandängarna. Granne med våra bostadsrätter finns en förskola och längre ner längs gatan finns en populär fotbollsplan.

Från området leder en stig ner till havet och Lerjan, en grund vik med rikt fågelliv ca 600 m från bostäderna. Strandängarna längs havet ingår i Gamla Köpstads naturreservat.

Vid Lerjan finns ett fågeltorn och här kan man studera höst- och vårsträck och en del häckande fåglar. I Galtabäcks hamn finns både fiske- och fritidsbåtar och små fiskebodar. Ett typiskt litet Halländskt fiskeläge.

Här finns också Båtmuseet med bl a lämningarna från Galtabäcksskeppet från 1100-talet.

Galtabäck

Galtabäck är en liten fiskeby belägen ca en mil söder om Varberg. Fiskebyn har en intressant och gammal historia.

Viken mellan Galtabäck och Gamla Köpstad var en av få skyddade hamnlägen i medeltidens Halland och det var i denna som man fann de båda skeppen.

I projektet Var låg Gamla Köpstad? har man påbörjat arkeologiska utgrävningar som visar att bebyggelsen har rötter i äldre järnålder och vikingatid och har varit bebodd i alla fall intill mitten av 1300-talet.Vilken omfattning handelsplatsen kan ha haft och hur den förmodade hamnanläggningen ser ut återstår att ta reda på. Hittills gjorda fynd ger en aning om att platsen kan ha varit av stor betydelse både för sjöfarten och för ett större omland.År 1928 vid Lerjan – viken innanför Galtabäcksskäret mellan Galtabäcks hamn och Gamla Köpstad gjordes fyndet av det skepp som döpts till Galtabäck I. Mer information finns på Galtabäcksskeppet

Natur

Gamla Köpstad Södra är ett öppet kustlandskap med strandängar, hedar och klapperstensfält. På de betade strandängarna finns en rik flora tack vare långvarig hävd.

Många flyttfåglar, särskilt vadare och änder, rastar i de grunda lagunerna. Området är kulturhistoriskt intressant med många fornlämningar. Det lättvandrade reservatet erbjuder såväl fiske från kala klippor som salta bad.

Mer information finns på länsstyrelsen

Är ni intresserade?

Välkomna att göra en intresseanmälan på vår hemsida. När ni anmäler intresse blir ni registrerade i vår kö.

Skicka intresseanmälan nu!